نمایش اسناد
تعداد بازدید از سند :: 49

نمایش اسناد مورد نظر جهت دریافت اطلاعات

نمایش مزایده / مناقصه  
نوع اسناد: مناقصه
تاریخ انتشار مناقصه / مزایده: 96/03/24
موضوع: باتري سيلد اسيد 2 ولتي 2000 آمپر ساعت با کليه متعلقات
شماره سند: 96/9-م/ب
مهلت دریافت اسناد: 96/04/10
مهلت ارسال اسناد: 96/04/10
تاریخ بازگشایی: 96/04/11
اسناد الکترونیک
 
متن سند:
آخرین مناقصه های فعال

مناقصه: 96/9-م/ب

باتري سيلد اسيد 2 ولتي 2000 آمپر ساعت با کليه متعلقات

مناقصه: 96/8-م/ل

خرید کابینت توزیع فیبر نوری ODC ظرفیت 144 با تجهیزات 6 شلف 19 اینچی

آخرین مزایده های فعال
آدرس شرک و تماس با ما

آدرس: مازندران - بابل - خیابان مدرس مخابرات منطقه مازندران

کد پستی : 33946-47149

تلفن تماس : 32337770-011

نمابر: 32331221-011