نمایش اسناد
تعداد بازدید از سند :: 119

نمایش اسناد مورد نظر جهت دریافت اطلاعات

نمایش مزایده / مناقصه  
نوع اسناد: مناقصه
تاریخ انتشار مناقصه / مزایده: 95/10/15
موضوع: فراخوان , فروش و پشتيباني اينترنت پر سرعت ADSL
شماره سند: 95/1-م/ع
مهلت دریافت اسناد: 95/10/24
مهلت ارسال اسناد: 95/10/29
تاریخ بازگشایی: 95/11/02
اسناد الکترونیک
 
متن سند:
آخرین مناقصه های فعال

مناقصه: 95/1-م/ع

فراخوان , فروش و پشتيباني اينترنت پر سرعت ADSL

آخرین مزایده های فعال

مزایده: تجديد 95/3-م/ب

فروش املاک سطح استان

مزایده: 95/5-م/ ر

فروش کالاي اسقاط شهرستانها

مزایده: 95/2-م/ش

فروش اجناس اسقاط ستاد

آدرس شرک و تماس با ما

آدرس: مازندران - بابل - خیابان مدرس مخابرات منطقه مازندران

کد پستی : 33946-47149

تلفن تماس : 32337770-011

نمابر: 32331221-011