شرکت مخابرات مازندران - تعالی سامانی
تعالی سازمانی - شرکت مخابرات مازندران - تاریخ انتشار: 1394/12/01 - تعداد بازدید: 2115

نظام جامع تعالی سازمانی - شرکت مخابرات مازندران

--- نقشه استراتژی

--- مدل تعالی منطق رادار

--- الگوی جامع ارزیابی

--- کتابچه راهنما

--- معرفی کمیته های نظام جامع تعالی سازمانی و اعضای آن

               کمیته رهبری

               کمیته فرآیندها

               کمیته منابع انسانی

               کمیته منابع و مشارکتها

               کمیته نتایج


بخش نظرات کاربران

نام   

پست الکترونیک    

پیام شما