شرکت مخابرات مازندران - تعالی سامانی
تعالی سازمانی - شرکت مخابرات مازندران - تاریخ انتشار: 1394/12/01 - تعداد بازدید: 1931

نظام جامع تعالی سازمانی - شرکت مخابرات مازندران

--- نقشه استراتژی

--- مدل تعالی منطق رادار

--- الگوی جامع ارزیابی

--- کتابچه راهنما

--- معرفی کمیته های نظام جامع تعالی سازمانی و اعضای آن

               کمیته رهبری

               کمیته فرآیندها

               کمیته منابع انسانی

               کمیته منابع و مشارکتها

               کمیته نتایج


بخش نظرات کاربران

نام   

پست الکترونیک    

پیام شما  

آخرین مناقصه های فعال

مناقصه: 96/9-م/ب

باتري سيلد اسيد 2 ولتي 2000 آمپر ساعت با کليه متعلقات

مناقصه: 96/8-م/ل

خرید کابینت توزیع فیبر نوری ODC ظرفیت 144 با تجهیزات 6 شلف 19 اینچی

آخرین مزایده های فعال
آدرس شرک و تماس با ما

آدرس: مازندران - بابل - خیابان مدرس مخابرات منطقه مازندران

کد پستی : 33946-47149

تلفن تماس : 32337770-011

نمابر: 32331221-011