تاریخچه
تاریخچه - تاریخ انتشار: 1390/05/12 - تعداد بازدید: 10301

تاریخچه مخابرات در جهان:

در سال 1844 میلادی آقای مورس با دستگاهی که اختراع کرد، جمله ی "وه که پروردگار چه کارهای شگفتی دارد" را مخابره کرد. یک سال بعد، قراردادهای بین المللی جهت رمزهای مورس بسته شد. سال 1865 میلادی، ناپلئون سوم در  پاریس همراه با 20 کشور جهان اولین قرارداد بین المللی تلگراف را امضا کردند. روز دهم مارس سال 1876 میلادی مصادف با دهم فروردینماه سال 1255 شمسی، گراهام بل انگلیسی از اطاق خود به دستیارش در اتاق دیگر گفت "آقای واتسون بیائید با شما کار دارم". چهارده سال بعد یعنی در سال 1890 میلادی آقای استروجر سیستم تلفن خودکار را بنا نهاد.

مخابرات در ایران:

اسفند ماه سال 1236 شمسی یعنی چهارده سال از مخابره ی اولین پیام تلگرافی آقای ساموئل مورس، سیستم تلگرافی مزبور در ایران زیر نظر علی قلی میرزا اعتضاد السطنته (وابسته دربار قاجار) و با همکاری یک مازندرانی  به نام رضا قلی خان الله باشی طبرستانی (رییس وقت مدرسه ی دارالفنون) همراه با یکی از معلمین اتریشی به نام آقای کوشش با موفقیت آزمایش شد. جمله ی مخابره شده بدین شرح بود "منت خدای را عزوجل که طاعتش موجب قربت است و بشکر اندرش مزید نعمت ...". بلافاصله کار سیم کشی بین کاخ ارک تا باغ لاله زار شروع شد که در سال 1237 شمسی شروع بکار نمود. تیرماه سال 1238 شمسی نخستین خط نسبتاً طولانی تلگراف به فاصله ی 300 کیلومتر بین تهران و چمن سلطانیه (واقع در نزدیکی زنجان – اردوگاه تابستانی ناصرالدین شاه) دایر و شروع بکار نمود.

درسال 1242 شمسی برای اولین بار ارتباط تلگرافی ایران با روسیه از طریق اتصال خط تهران - تبریز با شبکه ی تلگرافی روسیه برقرار شد. در همین سال با دولت انگلیس جهت تاسیس خطوط تلگراف شهرهای خانقین- کرمانشاه- همدان- تهران- اصفهان- شیراز- بوشهر مذاکره شد که در سال 1243 شمسی مورد بهره برداری قرار گرفت.

سال 1253 شمسی اداره ی تلگراف پس از جدا شدن از وزارت علوم به وزارت تلگراف تبدیل و در سال 1287 شمسی با وزارت پست ادغام و بالاخره در سال 1308 شمسی امور تلفن نیز تحت نظر وزارت پست و تلگراف قرارگرفت که به نام وزارت پست و تلگراف و تلفن نامگذاری شد.

مخابرات در مازندران:

در سال 1304 شمسی اولین نمراتور تلفنی در این استان آغاز به کار نمود. در سال 1343 شمسی نخستین تلفن خودکار در شهرستان بابل با 2500 شماره دائر و بعد از یک سال تلفن های استان به 6500 شماره رسید. درسال 1345 شمسی این رقم به 9500 شماره افزون شد و بالاخره تا زمان پیروزی انقلاب (سال 57) به 57200 شماره منصوبه رسید که از این تعداد ، 37977 شماره آن مشغول بکار بوده اند. بعد از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و به برکت این حماسه ی ماندگار، به لطف یزدان و همت پرسنل توانمند مخابرات در یک مقطع ده ساله خدمتگزاری که از سال 57 شروع و تا سال  67 ادامه داشت جهش چشمگیری در توسعه ارتباطات استان بوجود آمد بنحوی که رشدی معادل 110 درصد در زمینه ی تلفن های منصوبه و 189 درصد در زمینه ی تلفن های مشغول بکار متحقق شد. پس از گذشت این دهه و از سال 68 تا پایان سال 1374 سیر صعودی توسعه و تاسیس در شبکه ارتباطات استان به نحو شایسته ای ادامه یافت. تلفن های منصوبه رشدی معادل 165درصد و تلفن های مشغول بکار به رشد 135درصد رسیدند.