شرکت مخابرات مازندران
جستجوی شماره جدید همکدی - تاریخ انتشار: 1393/04/03 - تعداد بازدید: 732716

جدول همکدی کل استان جهت اطلاع مشترکین محترم به پیوست جهت دریافت آماده می باشد (دانلود فایل)

سامانه شماره جدید هم کدی استان مازندران

کد شهرستان

شماره تلفن قدیم

کد تصویری  

اطلاعات مورد نیاز شامل: انتخاب شهرستان، شماره 7 رقمی خود و کد تصویری را وارد نمایید

توضیح اینکه کد استان مازندران به 011 تغییر یافته و شماره تلفن های استان از 7 رقم به 8 رقم افزایش یافته است. مشترکین محترم از تاریخ برگردان (ساعت 22 روزچهارشنبه 11 تیر ماه 93) برای شماره گیری در داخل استان نیاز به گرفتن کد شهرستان ندارند. و از خارج استان و نیز با تلفن همراه باید با کد 011 اقدام به شماره گیری نمایند.


بخش نظرات کاربران

نام   

پست الکترونیک    

پیام شما  

فایلهای ضمیمه

آخرین مناقصه های فعال

مناقصه: 96/7-م/ش

خريد انواع مفصل حرارتي و روکش تعميري و ماژول 25 زوجي

مناقصه: 96/6-م/ع

خريد انواع کابل هوايي بدون مهار

مناقصه: 96/5-م/ب

خريد انواع کابل هوايي مهاردار و ژله فيلد خاکي و فيبر نوري خاکي و هوايي

مناقصه: 96/4-م/ب

خريد يک ميليون متر سيم دوبل مهاردار

مناقصه: 96/3-م/ع

خريد انواع کابل هوايي مهاردار و ژله فيلد خاکي

آخرین مزایده های فعال
آدرس شرک و تماس با ما

آدرس: مازندران - بابل - خیابان مدرس مخابرات منطقه مازندران

کد پستی : 33946-47149

تلفن تماس : 32337770-011

نمابر: 32331221-011