شرکت مخابرات مازندران
جستجوی شماره جدید همکدی - تاریخ انتشار: 1393/04/03 - تعداد بازدید: 745595

جدول همکدی کل استان جهت اطلاع مشترکین محترم به پیوست جهت دریافت آماده می باشد (دانلود فایل)

سامانه شماره جدید هم کدی استان مازندران

کد شهرستان

شماره تلفن قدیم

کد تصویری  

اطلاعات مورد نیاز شامل: انتخاب شهرستان، شماره 7 رقمی خود و کد تصویری را وارد نمایید

توضیح اینکه کد استان مازندران به 011 تغییر یافته و شماره تلفن های استان از 7 رقم به 8 رقم افزایش یافته است. مشترکین محترم از تاریخ برگردان (ساعت 22 روزچهارشنبه 11 تیر ماه 93) برای شماره گیری در داخل استان نیاز به گرفتن کد شهرستان ندارند. و از خارج استان و نیز با تلفن همراه باید با کد 011 اقدام به شماره گیری نمایند.


بخش نظرات کاربران

نام   

پست الکترونیک    

پیام شما  

فایلهای ضمیمه

آخرین مناقصه های فعال

مناقصه: 96/10-م/ل

خريد انواع باتري سيلد اسيد 12 ولتي

مناقصه: تجديد 96/7-م/ش

خريد انواع مفصل حرارتي

مناقصه: تجديد 96/6-م/ع

خريد کابل هوايي بدون مهار

مناقصه: تجديد 96/5-م/ب

خريد کابل هوايي مهاردار و ژله فيلد خاکي و فيبر نوري

مناقصه: تجديد 96/4-م/ب

خريد يک ميليون متر سيم دوبل مهاردار

آخرین مزایده های فعال
آدرس شرک و تماس با ما

آدرس: مازندران - بابل - خیابان مدرس مخابرات منطقه مازندران

کد پستی : 33946-47149

تلفن تماس : 32337770-011

نمابر: 32331221-011