شرکت مخابرات مازندران
کمیته های امور بانوان - تاریخ انتشار: 1391/07/19 - تعداد بازدید: 8104

 

شرح وظایف کمیته علمی پژوهشی بانوان

1- ایجاد زمینه مناسب برای رشد و اعتلاء علمی و پژوهشی بانوان شاغل

2-  ایجاد زمینه مناسب به منظور حمایت‏های مادی و معنوی شرکت از فعالیت‏های علمی، آموزشی و پژوهشی بانوان شاغل

3-  ترویج و ارتقاء فرهنگ پژوهش در میان بانوان شاغل

4-  استفاده از توانمندی­های بانوان شاغل متخصص در جهت ارتقاء سطح آگاهی و رفع مشکلات و معضلات همکاران

5-  همکاری با سازمانهای اجرایی، علمی و پژوهشی و موسسات صنعتی در زمینه ارزیابی و اجرای طرحهای پژوهشی و برنامه‏های آموزشی

6-  ایجاد انگیزه پژوهش و تشویق پژوهشگران زن

7-  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی از طریق اجرای کارگاه­های آموزشی، تشکیل گردهمایی‏های علمی  و معرفی جهت شرکت در دوره‏های آموزشی، پژوهشی تخصصی. 

 

 

کمیته  فرهنگی و رفاهی زیر شاخه کمیته بانوان

نوشته شده توسط : فرحناز شکوهی

درمتن زیر منظور از "بانوان همکار" ، کلیه بانوان شاغل در شرکت مخابرات استان مازندران ، صرفنظر از نوع قرارداد کاری ، می باشد.

معرفی کمیته  فرهنگی و رفاهی :

کمیته  فرهنگی و رفاهی با ایده  شناخت و توجه به موضوعات و نیازهای فرهنگی و اجتماعی  که  از اهمیت بیشتری دربین بانوان همکاربرخوردار است ، تشکیل گردید.

بطور یقین تثبیت جایگاه ما ، بانوان، به عنوان عضوی موثر در خانواده شرکت مخابرات و حصول حقوق قانونی و مدنی در چهارچوب اداری ، از طریق یک ساختار نظام مند و منسجم ، با سهولت بیشتری امکان پذیر خواهدبود . کمیته فرهنگی و رفاهی مصمم است در سایه حمایت شما بانوان همکار،به این مهم دست یابد.               

این کمیته کوشش خواهد نمود مجموعه فعالیتهایی را پوشش دهد که شما انتظار دارید به آن پرداخته شود .

ارتباط دو سویه این کمیته و شما همکار عزیز ، همچنین آگاهی ما از خواسته های شما ؛ فرصت رشد و تعالی بیشتری  را در کنار یکدیگر، برایمان فراهم خواهد ساخت .

بخشی از شرح کار کمیته  فرهنگی و رفاهی :

1. برگزاری  نشست های  دوره ایی با بانوان همکار و آگاهی از نقطه نظرات شما

2. تلاش در راستای شناخت و رسیدگی به مشکلات و انتظارات  بانوان همکار درمحیط کار( در حوزه فرهنگی و اجتماعی )

3.تلاش در راستای شناخت  و رسیدگی به  مشکلات و انتظارات  بانوان همکار سرپرست خانوار

4. دعوت از کارشناسان درحوزه فرهنگی ؛ خانواده  و سلامت و برگزاری سمینارهای مختلف در راستای بالا بردن دانش عمومی