شرکت مخابرات مازندران
شرح وظایف امور بانوان شرکت مخابرات مازندران - تاریخ انتشار: 1391/07/19 - تعداد بازدید: 14946

 

شرح وظایف امور بانوان شرکت مخابرات مازندران

 

1- تدوین برنامه فعالیتهای سالانه بانوان شرکت در زمینة های  آموزشی ، فرهنگی  و ورزشی و ... .

2- ارائه دیدگاههای مشاوره ای به مسئولین شرکت در در زمینه توسعه شغلی و ارتقاء توانمندیهای بانوان همکار.

3- برنامه ریزی جهت ارتقای آگاهیهای علمی ، تخصصی و حرفه ای زنان در سطح استان

4- شناسائی زنان توانمند و مستعد در سطح استان و برنامه ریزی در جهت افزایش توانمندیهای آنان

5-  هم ‌اندیشی مستمر با بانوان شاغل شرکت و نظر سنجی از آنان در راستای شناسائی نیازمندیها و مشکلات بانوان شاغل در محیط کاری شرکت.

6-  تهیه و اجرای برنامه های لازم برای بانوان شرکت در راستای حذف تعارض های موجود در محیط کار و خانواده ، اعم از دوره های آموزشی و برگزاری کلاسهای مشاوره.  

 7-  ارتباط مستمر با مشاور امور زنان و خانواده استانداری