استانی
آمار شاخصهای مخابراتی - تاریخ انتشار: 1390/05/12 - تعداد بازدید: 25993

شاخصهای مخابراتی شرکت مخابرات استان مازندران:

در این بخش کاربران محترم می توانند آمار و ارقام مختلف مخابراتی را با توجه به موعد انتشار آن بررسی نمایید.

ردیفعنوانواحدمقدار
1 منصوبه تلفن ثابتشماره1971260
2 مشغول بكارشماره1525737
3 ضريب نفوذ تلفندرصد49.09
4 مراكز در حال كارمرکز811
5 تلفن همگانیدستگاه5014
6 پیشخوان ( ICTروستایی)نقطه457
7 پورت منصوبه دیتاپورت270659
8 پورت واگذار شده (تعدادمشترکین)پورت188745
9 پهنای باند واگذار شدهmb/s5099
10 تلفن همراه (مشترک)شماره2213612
11 ضريب نفوذ تلفن همراهدرصد71.23
12 تعداد سایتهای BTSمرکز1230
13 فیبر زیر بارکیلومتر5033
آخرین مناقصه های فعال

مناقصه: 96/9-م/ب

باتري سيلد اسيد 2 ولتي 2000 آمپر ساعت با کليه متعلقات

مناقصه: 96/8-م/ل

خرید کابینت توزیع فیبر نوری ODC ظرفیت 144 با تجهیزات 6 شلف 19 اینچی

آخرین مزایده های فعال
آدرس شرک و تماس با ما

آدرس: مازندران - بابل - خیابان مدرس مخابرات منطقه مازندران

کد پستی : 33946-47149

تلفن تماس : 32337770-011

نمابر: 32331221-011